Zmena vyučovania od 29.11.2021

Milí rodičia, milí žiaci, plnoletí žiaci školy,

od pondelka 29.11.2021 sa prerušuje prezenčné vyučovanie v základných umeleckých školách pre všetky formy štúdia (individuálne aj kolektívne) a prechádza sa výlučne na dištančnú formu vyučovania.

Vyučovanie tanečného odboru, výtvarného odboru a hudobnej teórie budeme od pondelka 29. novembra 2021 realizovať dištančnou formou cez platformu Microsoft Teams.
Individuálne vyučovanie bude realizované podľa dohody s učiteľom v tej platforme, na ktorú ste doposiaľ zvyknutí (napr. ZOOM a pod.).

Prihlasovacie údaje žiakov do MS Teams boli zákonným zástupcom zaslané formou e-mailovej notifikácie.
Vedenie SZUŠ Vlada Urbana