13.9.2021 _ učíme sa dištančne a 14.9.2021 _ bude riaditeľské voľno.

Vážení rodičia, milí žiaci,

v súvislosti s nadchádzajúcou  návštevou pápeža Františka v Košiciach a s tým súvisiacim organizačným zabezpečením, dopravnými obmedzeniami a bezpečnostnými opatreniami udeľuje riaditeľka SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2018 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov mimoriadne riaditeľské voľno pre všetky študijné odbory školy (tanečný, hudobný aj výtvarný) na utorok 14. septembra 2021. 

V pondelok 13. septembra 2021 bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou.

Vyučovanie bude obnovené vo štvrtok 16.septembra 2021 podľa platných rozvrhov.

Vedenie SZUŠ Vlada Urbana