Doplnkové talentové prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022.

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že doplnkové prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2021/2022 prebehnú v dňoch 2. a 3. septembra 2021 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskej 10 v Košiciach.

Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasujte elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ.

Podrobnosti o elektronickej prihláške, podmienkach talentových skúšok  a zápise na štúdium nájdete na stránke: klik

Vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.