VÝTVARNÝ ODBOR _ ONLINE TALENTOVKY pre školský rok 2021/2022.

Všetkým záujemcom o štúdium výtvarného odboru v Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 prebehnú tento rok mimoriadne aj ONLINE.
Čo to znamená? Ak chcete, nemusí sa vaše dieťa zúčastniť talentoviek v priestoroch našej školy, ale pošlete jeho výtvarné práce  e-mailom na posúdenie komisii. Výhodou je pokojnejšie domáce prostredie a čas na vypracovanie zadania v priebehu celého augusta.

Veková hranica pre prijatie na štúdium je od dovŕšených 6-tich rokov. Na štúdium prijímame žiakov základných škôl ale aj študentov stredných škôl. Poskytujeme aj štúdium pre dospelých.

Podmienky k ONLINE účasti na talentovkách:

 1. elektronicky vypísať a poslať prihlášku na štúdium: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?lang=sk&zus=759
  do Poznámky v prihláške uveďte: VO ONLINE
 2. V termíne od 2.8.2021 do 27.8.2021 zašlite výtvarné práce cez e-mail podľa zadania s označením mena a priezviska záujemcu o štúdium na adresu szuske@szuske.sk. Od jedného záujemcu očakávame 4 práce podľa zadania:
 • Magické zviera– nakresli alebo namaľuj fantazijné zviera, môže to byť tvoj vlastný výmysel, alebo inšpirácia obľúbenou animovanou zvieracou postavou
  technika: ľubovoľná
 • Ukážka ďalších 3 domácich prác – práce môžu byť staršieho dáta, ktoré máte doma, nie však staršie ako 1 rok od vytvorenia. Môže sa jednať o práce na papieri ale aj priestorovú tvorbu, modelované veci a pod..
 1. Upozornenie: Bez vyplnenej a odoslanej prihlášky na štúdium nebude možné postúpiť zaslané práce komisii na hodnotenie.
 2. Termín ukončenia zasielania prác: 27.8.2021

Informácia pre uchádzačov:

Výtvarné práce každého prihláseného uchádzača o prijatie na štúdium budú postúpené prijímacej komisii na posúdenie.

O prijatí, resp. neprijatí uchádzača na štúdium rozhodne riaditeľka školy po prerokovaní v prijímacej komisii do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zasielania výtvarných prác. O výsledku prijímacieho konania Vás budeme informovať elektronicky.

Na svojich nových budúcich žiakov sa už teraz teší vedúca výtvarného odboru, akademická maliarka Mgr. art. Janka Duchoňová

 • absolventka fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach
 • lektorka detského výtvarného ateliéru DVA
 • lektorka, producentka a usporiadateľka workshopov v MAKE UP Gallery
 • finalistka súťaže ESSL – AWARD 2013 a STARTPOINT PRIZE 2013

Takže využite možnosť online talentoviek v pokojnom domácom prostredí.
Ak však dáte prednosť účasti na talentovkách priamo u nás na Starozagorskej 10 v Košiciach, potom sa na Vás tešíme v septembri 2021. Konkrétne 2. a 3. septembra v čase od 16.00. do 18.00. Viac o talentovkách s osobnou účasťou v našej škole nájdete na https://www.szuske.sk/prijimacie-skusky/.

Ilustračný obrázok: Anna Zacharová, žiačka výtvarného odboru školy