Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2021/2022

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore pripomíname, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2021/2022 prebehnú v dňoch 2. a 3. júna 2021 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskej 10 v Košiciach.

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať už teraz – elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ.

Podrobnosti o elektronickej prihláške a podmienkach talentových skúšok  nájdete na tejto stránke.

Upozornenie: Sledujte priebežne informácie k vyhláseným talentovým skúškam pre školský rok 2021/2022 na našej webovej stránke. V prípade nutnosti zmeny spôsobu konania talentových skúšok vzhľadom k epidemiologickej situácii budeme v prípade potreby realizovať nutné úpravy.

Vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.