DVD „Škola tanca podľa Vlada Urbana“ – OPÄŤ RAZ a OPÄŤ INAK

V rokoch 1998 až 2002 uvádzalo košické štúdio Slovenskej televízie ojedinelý projekt školy tanca pre deti a začiatočníkov podľa choreografa Vlada Urbana pod názvom „Vandrovali hudci“. Na dlhé roky sa stala táto metodika nácviku ľudových tancov formou ich voľného vyučovania  s účasťou detí a choreografa  veľmi žiadanou ako záznam z tohto projektu.
Pozrite si krátku ukážku: https://youtu.be/cNIu7ncrtDM

Medzitým odrástlo niekoľko generácií šikovných tanečníkov a spevákov, vymenili sa pedagógovia, vyrástli noví choreografi, ale dopyt po metodike práce s deťmi vo folklórnych súboroch, škôlkach a školách neprestáva. A tak sme sa rozhodli, že nedostačujúce technické požiadavky na DVD „Škola tanca podľa Vlada Urbana“ prinesieme v novom šate.

Pretože nám nestačí deti iba učiť, našou snahou je využiť ich šikovnosť, vzťah k ľudovej hudbe a tancu, prirodzený detský prejav a spontánnosť v projekte, ktorý poučí, naučí a prinesie radosť ďalším deťom a ich pedagógom a v konečnom dôsledku aj vďačným divákom. Našou konečnou snahou je nenechať  potenciál našich detí skrytý za múrmi školy, ale vypustiť ho von do sveta, aby žil svojím vlastným životom.

Na výrobe nového multimediálneho nosiča sa podieľajú:
Deti zo Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana pôsobiace v jej súboroch ( SPH Jazierko, DFS Železiarik a MFS Želiezko)pedagógovia tanečného a hudobného odboru školy.

Vydanie metodického multimediálneho nosiča „Škola tanca podľa Vlada Urbana“ pripravujeme v spolupráci s FONDOM NA PODPORU UMENIA – verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.