Pop a klasika 6 krát inak a pridávame ďalšie hudobné medailóny│predstavujú sa žiaci hudobného odboru

V poslednom príspevku z obdobia nášho dištančného vzdelávania sme Vám ponúkli krátke nahliadnutie do tvorby žiakov výtvarného odboru. V tomto príspevku dostali priestor žiaci hudobného odboru. Predstavíme Vám ich v 6-tich 15 minútových blokoch, v ktorých prestriedame klasické a populárne skladby, hudobné nástroje a spev. Teda, pôvodne ich malo byť šesť, ale záujem žiakov, pedagógov a rodičov je tak veľký, že budeme pridávať …

Nie je jednoduché jednou vetou vyjadriť obsah a poslanie hudobnej prípravy. Aj za zdanlivo jednoduchou melódiou sa skrýva množstvo času, trpezlivého vedenia, hľadania správneho prstokladu alebo nasadenia tónu. Každé dieťa je iné. Tandem žiak – učiteľ sa osobitným tempom postupne prepracúva od tých častokrát „vrzúkavých“ zvukov nástrojov a neistých hláskov k plným a farebným tónom, k výraznému umelecko-interpretačnému prejavu.

Tak teda nahliadnite do práce týchto tandemov, nechajte plynúť čas v tónoch, uvoľnite sa a počúvajte.

1.časť hudobného online koncertu

2.časť hudobného online koncertu

3.časť hudobného online koncertu

4.časť hudobného online koncertu

5.časť hudobného online koncertu

6.časť hudobného online koncertu

7.časť hudobného online koncertu