Zahájenie dištančného vyučovania v roku 2021.

Vážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovšej verzie Plánu návratu do škôl 2021 základné umelecké školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené.

Aj naša ZUŠ ostáva teda zatvorená minimálne do 24.1.2021. Vo vyučovaní po prázdninách pokračujeme od 11.1.2021 dištančne – online formou ako tomu bolo pred vianočnými prázdninami.

O ďalších podrobnostiach o nástupe do školy Vás budeme informovať.

Želáme Vám všetko dobré v Novom roku 2021.