Vianočné prázdniny │organizácia vyučovania.

Milí rodičia, milí žiaci,

vzhľadom k zmenám plánovaných Vianočných prázdnin  v školskom roku 2020/2021  a v súlade s Rozhodnutím Ministra ŠVVaŠ SR  upravuje riaditeľka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana organizáciu vyučovania nasledovne:

18. decembra 2020 (piatok): POSLEDNÝ VYUČOVACÍ DEŇ PRED PRÁZDNINAMI
21. decembra 2020(pondelok) – 8. januára 2021 (piatok): VIANOČNÉ PRÁZDNINY
11. januára 2021 (pondelok): ZAČÍNA VYUČOVANIE VŠETKÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV (zatiaľ dištančným spôsobom a podľa vývoja situácie a rozhodnutí Ministerstva školstva)

POLROČNÉ PRÁZDNINY  v pôvodnom termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Vyučovanie v druhom polroku školského roka 2020/2021 sa začne 1. februára 2021 (pondelok).

Rozhodnutie ministra školstva z 1.12.2020 https://www.minedu.sk/data/att/18151.pdf

 

„Prajeme Vám pokojné Vianočné a Novoročné sviatky“.
Mgr. art. Andrea Pitoňáková
riaditeľka
a kolektív pracovníkov Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana

K želaniu sa pripájajú drobným darčekom žiaci výtvarného odboru školy so svojimi prácami na tému “Zimné krajiny a vianočné priania”.