Individuálna výučba hudobného odboru │oznámenie.

Vážení rodičia, žiaci školy,

na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu a tlačovej konferencie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR upravuje riaditeľka školy vyučovanie takto:

Od pondelka 26. októbra 2020 prechádzajú na dištančnú formu výučby aj žiaci v individuálnom štúdiu hudobného odboru (hra na nástroj, spev). Vyučovanie sa neprerušuje, všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú pre žiakov nezmenené.

Všetkým žiakom aj rodičom ďakujeme za pochopenie a súčinnosť pri zabezpečovaní dištančného vzdelávania.