OZNÁMENIE _ NARIADENIE RIADITEĽKY ŠKOLY

V rámci preventívnych opatrení spojených s pandémiou koronavírusu bude vyučovanie v SZUŠ Vlada Urbana od pondelka 12. októbra 2020 prebiehať dištančnou formou /online/ v skupinových odboroch t. j. vo výtvarnom a tanečnom odbore až do odvolania.

V hudobnom odbore bude dištančne prebiehať aj hudobná teória, orchester, zbor a kapela. Individuálne vyučovanie (hra na nástroji a sólový spev) prebieha naďalej v budove školy podľa aktuálnych rozvrhov hodín pre jednotlivých žiakov. Podrobnejšie informácie Vám zašleme mailom v priebehu zajtrajšieho dňa 12.októbra 2020.

Všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy ďakujeme za pochopenie, za súčinnosť a za dôsledné dodržiavanie všetkých hygienických opatrení. Všetko pre zdravie nás všetkých.

Toto nariadenie sa vydáva na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12. 10. 2020)
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/