Vyučovanie od 5. októbra 2020

Vážení rodičia, žiaci školy,

počnúc pondelkom 5. októbra 2020 pokračuje vyučovanie všetkých odborov školy (tanečný, hudobný aj výtvarný) podľa platného rozvrhu.