VÝTVARNÝ ODBOR _ ONLINE TALENTOVKY pre školský rok 2020/2021 !

Všetkým záujemcom o štúdium výtvarného odboru v Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 prebehnú tento rok mimoriadne aj ONLINE.

Veková hranica pre prijatie na štúdium je od dovŕšených 6-tich rokov. Na štúdium prijímame žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Poskytujeme aj štúdium pre dospelých.
Podmienky k ONLINE účasti na talentovkách:

1. elektronicky vypísať a poslať prihlášku na štúdium: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?lang=sk&zus=759

2. V termíne od 1.6.2020 do 14.6.2020 zaslať práce cez e-mail podľa zadania s označením mena a priezviska záujemcu o štúdium na adresu szuske@szuske.sk. Od jedného záujemcu očakávame 4 práce podľa zadania:

 • Magické zviera – nakresli alebo namaľuj fantazijné zviera, môže to byť tvoj vlastný výmysel, alebo inšpirácia obľúbenou animovanou zvieracou postavou
  technika: ľubovoľná
 • Ukážka ďalších 3 domácich prác – práce môžu byť staršieho dáta, ktoré máte doma, nie však staršie ako 1 rok od vytvorenia. Môže sa jednať o práce na papieri ale aj priestorovú tvorbu, modelované veci a pod..Upozornenie: Bez vyplnenej a odoslanej prihlášky na štúdium nebude možné postúpiť zaslané práce komisii na hodnotenie.
  _____________________________________________________________________________________
  Na svojich nových budúcich žiakov sa už teraz teší vedúca výtvarného odboru, akademická maliarka Mgr. art. Janka Duchoňová
 • absolventka fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach
 • lektorka detského výtvarného ateliéru DVA
 • lektorka, producentka a usporiadateľka workshopov v MAKE UP Gallery
 • finalistka súťaže ESSL – AWARD 2013 a STARTPOINT PRIZE 2013

Čakáme na Vás, nové talenty …