OZNÁMENIE k otvoreniu / neotvoreniu ZUŠ zo dňa 26.5.2020

Súkromná ZUŠ Vlada Urbana je naďalej zatvorená. Vyučovanie pokračuje vo všetkých odboroch formou dištančného vzdelávania. Stále čakáme na rozhodnutie a usmernenie Ministerstva školstva k otváraniu základných umeleckých škôl. Základné umelecké školy nespadajú pod rozhodnutie otvárať ZŠ a MŠ.

Sledujte náš facebook a web školy. Informáciu o otvorení školy vám prinesieme ihneď po vyhlásení oficiálneho stanoviska ministerstva.

Vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana