1. aktualizácia usmernenia k prerušeniu vyučovania!

Važení rodičia, žiaci školy,

vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana upravuje rozhodnutie o zrušení vyučovania pre všetky odbory školy takto:
Vyučovanie JE PRERUŠENÉ na dobu od 9.3.2020 (pondelok) do 20.3.2020 (piatok).

Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhov dňa 23. 3.2020 (pondelok).

Rozhodnutie súvisí so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. O ďalších krokoch Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailovej notifikácie.