Čas pre 2%

Tak trochu sme všetci dúfali, že po príjemnom Vianočnom a Novoročnom čase sa všetci pomaly a nenásilne dostaneme do obvyklého pracovného a študijného módu. Pravda je však taká, že čas si bez ohľadu na naše predstavy a očakávania  neúprosne určuje vlastnú rýchlosť plynutia.

Preto Vám opäť po roku pripomíname, že ten čas práve dobehol métu, kedy sa rozhodujete komu venovať Vaše 2 % z dane za rok 2019. Predpokladáme, že väčšina z Vás už pravidelne venuje časť svojho príjmu a podporuje tú svoju „správnu vec“.   

Podpora detí, ich talentu, kreativity, alebo celkom jednoducho dobrého pocitu dieťaťa, „že som niečo dokázal – dokázala“ má svoj význam. Naši skalní prispievatelia už vedia kam nasmerovať svoje rozhodnutie. Pri Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana pracuje občianske združenie KLUB 3F a je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane. Finančné prostriedky, ktoré týmto spôsobom KLUB 3F získava, už niekoľko rokov úspešne využíva na podporu umeleckej činnosti, rozvíjanie talentu a osobnosti žiakov a ich prezentáciu na kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí.

Tí z Vás, ktorí už nejaký čas pozorne sledujete alebo sa aj osobne podieľate na aktivitách školy a jej občianskeho združenia, ale aj tí z Vás, ktorí sú v našej škole takpovediac „noví“, máte znovu alebo po prvýkrát možnosť podporiť svoje deti prostredníctvom občianskeho združenia KLUB 3F.

Informácie o spôsobe a termínoch poukázania 2%  z dane z príjmov za rok 2019 ako aj aktuálne platné tlačivá nájdete tu: https://www.szuske.sk/2-z-dane/.

V prípade, že ste už o. z. KLUB 3F týmto spôsobom podporili, alebo sa ho chystáte podporiť – ĎAKUJEME VÁM.

Správna rada občianskeho združenia KLUB 3F.
Logo1920x1080px