Kontakty

OFFICE

Dom ľudového tanca
Klub 3F, o. z.
Starozagorská 10
040 23 Košice

IČO: 42325978
DIČ: 2024032417

Peňažný ústav: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2926910197/1100
IBAN: SK23 1100 0000 0029 2691 0197
SWIFT/BIC: TATRSKBX

tel.: + 421 55 789 47 17
e-mail: klub3f@gmail.com

 

SPRÁVNA RADA

Ing. Daniel Čurilla│predseda
Ing. Marta Balogová│podpredseda
+ 421 940 703 322

Ing. Janette Valenčíková│ekonóm

Katarína Mikitová│člen
Slávka Pástorová│člen
Ing. Pavol Kollár│člen