Prihláška

Milí rodičia, priatelia, sympatizanti folklóru,

ak ešte nie ste členmi občianskeho združenia KLUB 3F a máte záujem podporiť umelecké aktivity žiakov školy, vypíšte prosím registračnú prihlášku. Podpísaním registračnej prihlášky a zaplatením ročného členského poplatku sa stávate právoplatným členom občianskeho združenia a budete registrovaný pod konkrétnym registračným číslom.

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA KLUBU 3F
registračná prihláška_klub 3f

Vyplnenú a podpísanú prihlášku prosím doručte na sekretariát Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.

 

Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 10. decembra  2013 pod číslom VVS/1-900/90-42 468.