Výtvarný kurz

Milí záujemcovia, 

výtvarný kurz do konca júna 2022 neplánujeme otvoriť. Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám pevné zdravie a rodinnú pohodu.

___________________________________________________________________________

Usporiadateľ kurzu:
DOM ĽUDOVÉHO TANCA, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP

IČO : 17172578
DIČ : 1024334696
T-kontakt: + 421 905 252 003
E-kontakt: volnerova@szuske.sk
______________________________________________
Hovorí sa, že kresliť dokáže každý. Ale mnohí z nás ešte aj v dospelom veku tvrdia, že sú na kreslenie „drevo“.  Ak majú nakresliť zvieratko, vyjde im z toho neidentifikovateľný objekt s rôznymi výbežkami.
Dá sa teda naozaj naučiť kresliť? Lektorka nášho kurzu hovorí, že áno. Nikto z nás predsa nevedel napísať všetky písmená abecedy hneď, ako dostal do rúk ceruzku alebo pero. Takže: naučiť sa kresliť? Chce to len cvik, rovnako ako písanie.

Preto Vás pozývame k nám do výtvarného ateliéru Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, kde v príjemnej a tvorivej atmosfére pod odborným vedením Mgr. Márie Ondášovej môžete zrelaxovať kreatívnym spôsobom, veľa sa naučiť, načerpať novú energiu, objaviť v sebe skrytú tvorivosť i estetické cítenie.

Náš kurz je určený študentom a dospelým záujemcom o výtvarné umenie – úplným začiatočníkom, ktorých naučíme postupne všetko, čo potrebujú vedieť o jednotlivých technikách kresby a maľby.

Kurz ponúka priestor aj budúcim študentom, ktorí sa pripravujú na prijatie na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním, ale aj pokročilým záujemcom, ktorí už skúšajú niektoré techniky, ale potrebujú pomôcť a poradiť. Ponúka sa Vám ideálna príležitosť rozvinúť svoje schopnosti pod odborným dohľadom lektorky.

„Príďte a skúste. A na záver kurzu si odnesiete domov dielko, ktorým sa budete môcť pochváliť.“
___________________________________________________________________

Trvanie kurzu: stretávať sa budeme po dobu 8 týždňov
1 x týždenne – každý utorok v čase od 16.00 hod do 17.30 hod 

Kurzovné je 40,00 €.

Platba: výhradne bezhotovostne formou internetbankingu alebo vložením prostriedkov na účet. Platba musí byť zrealizovaná tak, aby boli finančné prostriedky (cena za kurz) pripísané na účet najneskôr 1 deň pred začatím kurzu. Zaplatené kurzovné sa nevracia. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o vrátenie alikvotnej časti uhradeného kurzovného.

Číslo účtu, podrobnosti k platbe a ďalšie informácie obdržíte e-mailom po registrácii pred zahájením kurzu.

Maximálny počet účastníkov kurzu: 10

Čo Vás čaká …, na čo netreba zabudnúť …

  • vysvetlenie najzákladnejších princípov a techník kresby (uhlíkom, rudkou, kriedou, ceruzou a ich kombináciou, ktorá je veľmi zaujímavá), maľba ( miešanie farieb, práca s farbou, rôzne techniky, voľba správnej techniky podľa vybraného motívu)
  • základy kompozície a perspektívy, názorné ukážky a tréning…
  • postupy a predlohy budú primerané úrovni účastníka kurzu
  • lektor vás naučí grify, triky, finty a dôležité body pre dobré zvládnutie kresby a maľby
  • motív: zátišie, rôzne druhy zvierat, figúr, časti ľudského tela,
  • vlastná tvorba s priebežnými konzultáciami
  • doporučujeme priniesť vlastné predlohy, fotografie…. nie je to nutné dostatok ich máme aj v ateléri
  • oblečte si odev, ktorý si môžete zašpiniť, prípadne si vezmite zásteru

PRIHLÁŠKA