COVID formuláre 2021/2022

Ministerstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo „USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH  POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE“, ktoré je platné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie COVID 19 a mimoriadnej situácie
10.5.2022
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
10.5.2022
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
10.5.2022