COVID formuláre

História:

S účinnosťou od 1. septembra 2022 na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti. Rodič / plnoletý žiak školy predkladá vyhlásenie pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)

  1. Rozhodnutie MŠ VVaŠ SR zo dňa 15.8.2022
  2. Písomné-vyhlásenie-o-bezpríznakovosti