Košice Star 2018

Štvrtý ročník celomestskej súťaže „KOŠICE STAR 2018“ v populárnom speve sa konal v  CVČ Domino 21.2. a 22.2. 2018. V prvý deň sa konalo semifinále súťaže v 8. kategóriách – MŠ, ZŠ, ZUŠ, Konzervatóriá, SŠ. Naši žiaci súťažili v 5., 7., a 8. kategórii.

21.2.2018:  Semifinále súťaže

V 5. kategórii súťažili všetky ročníky ZUŠ s počtom detí 22. Do finále postúpilo 6 detí,  z našej školy to boli štyria žiaci – Gabriela Babjáková, Emma Peleyová, Simona Tyčová a Matej Kočík. V 7. kategóriii súťažili Konzervatória a II. stupeň ZUŠ s počtom detí 22. Do finále postúpilo 6 detí – jednou z nich bola ja naša Martina Kubániová.
V 8. kategórii súťažili zbory. Do finále postúpil aj vokálne zoskupenie s piesňou „Posii že sia, posii.”

22.2. 2018: Finále súťaže

Piata kategória:
1. miesto: Gabriela Babjáková
2. miesto:  Ema Peleyová, Simona Tyčová

Siedma kategória:
3. miesto: Martina Kubániová – a to v silnej konkurencii konzervatoristiek, ktoré sú už skoro profesionálky.

Ôsma kategória:
Čestné uznanie pre naše vokálne zoskupenie s nádhernou skladbou „Posii že sia, posii“.

Na tomto krásnom úspechu v podobe ocenenia odbornou porotou sa podieľali pedagógovia: Michal Baluch, Liana Prítoková, Katarína Kišidayová a Natália Murcková. Za prípravu hudobných podkladov vďačíme Marošovi Gogovi a za prípravu muzikantov Petrovi Stripajovi a Štefanovi Takáčovi.