Mimoriadne rodičovské združenie │29.1.2018

Vážení rodičia, plnoletí žiaci školy,

pozývame vás na mimoriadne rodičovské združenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, ktoré sa  uskutoční dňa 29. januára 2018 (pondelok) – týka sa všetkých umeleckých odborov školy.

 Začiatok:17:15 hod.

Kde: jedáleň ZŠ Starozagorská 8, Košice – vchod zozadu cez jedáleň (nie hlavný vchod do školy)

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácia zriaďovateľa školy o úprave príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.
  3. Záver

Ukončenie: do cca 18:00 hod.

Vzhľadom k závažnosti uvedenej problematiky Vás prosíme, aby ste si svoje osobné plány zosúladili s týmto termínom a rodičovského združenia sa zúčastnili.

 

Dôležité upozornenie:

Rodičia žiakov, ktorým končí vyučovanie približne v čase začiatku rodičovského združenia môžu ponechať svoje deti v budove školy na KLUBE rodičov (pri sekretariáte, pod dohľadom povereného pedagóga).