Tatras Talent Cup 2018 │získali sme GRAND PRIX!

13. január 2018, Poprad – začal multižánrový medzinárodný festival zložený zo slovenských finalistov súťaží Spish Talent Festival 2017 a Viva Talent Festival 2017 a zahraničných účastníkov. Finalisti bojovali o titul absolútneho víťaza festivalu Tatras Talent Cup 2018 – Grand Prix. Za Pop Spev súťažila v Poprade naša žiačka Natália Dzurovčínová pod vedením Liany Prítokovej, DiS.art za hudobného doprovodu Maroša Gogu, DiS.art.

Natália získala Cenu Víťaza veľkej ceny za POP Spev /GRAND WINNER SONG – POP.

Odborná porota Tatras Talent CUP 2018 pracovala v zložení: Ľubomíra Salanciová kultúrny pracovník, Peter Cmorik profesionálny spevák a hudobník, Juraj Švedlár metodik pre tanec, Bc. Rudolf Kubus herec, riaditeľ divadla.

Hosťom programu, členom poroty a zároveň odborným garantom za hudbu a spev GALASHOW TTC18 bol Peter Cmorik aj so svojim členom kapely Marošom Gogom.