Author: Grid

Vyučovanie od 10.1.2022 │informácia

Vážení rodičia, žiaci školy, na základe informácie zverejnenej na stránke MŠVVaŠ SR sa od pondelka 10. januára 2022 obnovuje prezenčné vyučovanie a prevádzka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana v plnom rozsahu pre všetky umelecké odbory školy (tanečný, hudobný aj...

Vianočná nálada v ľadovom Dóme

Štvrtá adventná nedeľa a s ňou posledný predvianočný koncert z Tatranského ľadového dómu na Hrebienku. Hudobné vystúpenie žiačok našej školy, ktoré sa venujú prevažne populárnemu a muzikálovému spevu ozvláštnilo ľadové kráľovstvo, ktoré je prístupné pre...

Vianoce 2021 | organizácia vyučovania

Milí rodičia, milí žiaci, Vianočné prázdniny sa podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ SR v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. 17. decembra 2021 (piatok): POSLEDNÝ VYUČOVACÍ DEŇ...

Zmena vyučovania od 29.11.2021

Milí rodičia, milí žiaci, plnoletí žiaci školy, od pondelka 29.11.2021 sa prerušuje prezenčné vyučovanie v základných umeleckých školách pre všetky formy štúdia (individuálne aj kolektívne) a prechádza sa výlučne na dištančnú formu vyučovania. Vyučovanie tanečného odboru,...

KATONTI | videoklip v prevedení speváckeho zboru VESNA

Pre spevácky zbor VESNA ako typický školský zbor je príznačné, že obmena jeho členov prináša prispôsobovanie repertoáru „hlasom“, ktoré ho momentálne tvoria. Zdanlivá nevýhoda zmeny v spojení s entuziazmom umeleckého vedenia však prináša zboru účasť na...