DIALO SA ... DEJE SA ... BUDE SA DIAŤ ...

Riaditeľské voľno | 28.3.2022

Riaditeľka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana oznamuje, že na deň 28. marca 2022 (pondelok) udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (§150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. v poslednom znení) pre žiakov všetkých študijných odborov školy (tanečný, hudobný a výtvarný). Vyučovanie začne podľa...

Ďakujeme, že nám venujete 2%.

Milí rodičia, veríme, že ste ani tento rok nezabudli na 2% pre tých, ktorým pravidelne posielate časť zo svojho príjmu, aby ho čo najlepšie využili v prospech svojich zverencov a aktivít. Budeme radi, ak k nim...

Vyučovanie od 10.1.2022 │informácia

Vážení rodičia, žiaci školy, na základe informácie zverejnenej na stránke MŠVVaŠ SR sa od pondelka 10. januára 2022 obnovuje prezenčné vyučovanie a prevádzka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana v plnom rozsahu pre všetky umelecké odbory školy (tanečný, hudobný aj...

Vianočná nálada v ľadovom Dóme

Štvrtá adventná nedeľa a s ňou posledný predvianočný koncert z Tatranského ľadového dómu na Hrebienku. Hudobné vystúpenie žiačok našej školy, ktoré sa venujú prevažne populárnemu a muzikálovému spevu ozvláštnilo ľadové kráľovstvo, ktoré je prístupné pre...

Vianoce 2021 | organizácia vyučovania

Milí rodičia, milí žiaci, Vianočné prázdniny sa podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ SR v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. 17. decembra 2021 (piatok): POSLEDNÝ VYUČOVACÍ DEŇ...