Dištančne, ale kreatívne │predstavujú sa žiaci výtvarného odboru školy

Milí rodičia, náhodní návštevníci stránky,

kratučký príhovor vedúcej pedagogičky výtvarného odboru školy a videoprezentácia prác našich žiakov Vám v čase dištančného vzdelávania približuje ich kreativitu a novoobjavené cesty spolupráce. No a Vám prináša vizuálnu emóciu z tejto nie vždy jednoduchej cesty:

“Výstava prác žiakov výtvarného odboru SZUŠ Vlada Urbana v Košiciach je prezentačný mix časti výsledkov tvorivej činnosti detí od septembra 2020 do začiatku januára 2021. V rámci tejto prezentácie môžete vzhliadnuť niektoré práce, ktoré vznikli počas dištančného vzdelávania pod vedením pedagogičiek, ale predovšetkým aj práce našich žiakov, ktoré vytvorili sami vo voľnom čase. Obdobie pandémie a proces dištančného vzdelávania nás vytrhol zo zabehnutého pracovného procesu, avšak ukázal nám aj čosi podstatné. Tým je silná vôľa tvoriť, prevládajúca u mnohých našich žiakov. Mnohí to napriek sťaženým pracovným podmienkam nevzdali, po celý čas sa vzdelávajú a aktívne tvoria krásne diela, prinášajúce radosť do týchto dní nielen im, ale aj svojmu okoliu. Samozrejme nám chýba spoločná tvorba, atmosféra v ateliéri, radosť so vzájomného usmerňovania a porovnávania výsledkov, no prínosom je aj to, že si tieto tvorivé momenty mnohí dokázali preniesť do svojich domovov. Veľká vďaka patrí aj tým rodičom, ktorí sa v tejto situácii ocitli v pozícii asistenta či sprostredkovateľa našich vzájomných konzultácií so žiakom.

Väčší výber školských prác žiakov si môžete pozrieť na našej fb stránke.”

Mgr. art. Janka Duchoňová

Videoprezetácia “Dištančne, ale kreatívne …  “