Vedenie školy

ZRIAĎOVATEĽ Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana
Ing. Vladimír Urban │ + 421 993 105
urban@zeleziar.sk

RIADITEĽ Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana
funkcia neobsadená od 15.2.2018

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA pre pedagogickú činnosť
Mgr. art. Andrea Pitoňáková │ + 421 948 103 072
pitonakova@szuske.sk