Vedenie školy

Ing. Vladimír Urban │ zriaďovateľ ZUŠ
+ 421 908 993 105
urban@zeleziar.sk

Mgr. Iveta Višnevská │ riaditeľka ZUŠ
+ 421 948 737 398
visnevska@szuske.sk
ivetavisnevska@gmail.com

Mgr. art. Andrea Pitoňáková │ zástupkyňa riaditeľky pre pedagogickú činnosť
+ 421 948 103 072
pitonakova@szuske.sk