2% z dane

Logo1920x1080pxMilí rodičia, priatelia, sympatizanti folklóru …

srdečné poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste nám v minulosti prejavili dôveru a venovali 2 % z daní v prospech aktivít, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať a prezentovať ich talent a umeleckú činnosť.


Opäť je tu čas, kedy sa možno rozhodujete komu venovať svoje 2 % z dane za rok 2017. Rozhodnutie môže byť celkom jednoduché s ohľadom na to, že vaše dieťa je žiakom Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, pri ktorej pôsobí občianske združenie KLUB 3F a je registrovaným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane.

Združenie spravuje finančné a materiálne prostriedky určené na podporu umeleckej činnosti, rozvíjanie talentu a osobnosti žiakov školy a ich prezentáciu na kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. Budeme radi, ak nám aj tentoraz prejavíte svoju priazeň a rozhodnete sa podporiť mladú umeleckú generáciu.

1. V prípade, že ste podnikateľ (živnostník) – fyzická osoba alebo právnická osoba podrobnejšie informácie o spôsobe poukázania podielu zo zaplatenej dane vrátane tlačív získate na stránke www.rozhodni.sk.

Prijímateľ: Klub 3F
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Starozagorská 10, 040 23 Košice – sídlisko KVP
IČO: 42325978

2. V prípade, že ste zamestnanec, využite prosím nasledujúce tlačivá:

VYHLÁSENIE_ZAMESTNANEC – editovateľné
Vyhlásenie-2018-DP-2017-2%-KLUB_3F

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV – editovateľné
Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné

 

Popis krokov na venovanie 2% z dane:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Vypísané Vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane (od svojho zamestnávateľa) doručte na sekretariát školy do 20. apríla 2018 a my ho doručíme daňovému úradu, alebo
  4. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Občianske združenie KLUB 3F bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 10. 12. 2013 pod číslom VVS/1-900/90-42 468.

Na účely prijímania 2% podielu zaplatenej dane je združenie registrované v Notárskom centrálnom registri právnických osôb dňom 13.12.2017. Číslo registrácie NCRpo: 12735/2017.

ĎAKUJEME.
Správna rada o. z. KLUB 3F