2% z dane

Logo1920x1080pxMilí rodičia, priatelia, …

srdečné poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali 2 % z daní v prospech aktivít, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať a prezentovať ich talent a umeleckú činnosť.
Ešte raz – ĎAKUJEME.


Milí rodičia, priatelia a sympatizanti folklóru,

opäť je tu čas, kedy sa možno rozhodujete komu venovať svoje 2 % z dane za rok 2016. Rozhodnutie môže byť celkom jednoduché s ohľadom na to, že vaše dieťa je žiakom Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, pri ktorej pôsobí občianske združenie KLUB 3F a je registrovaným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane.
Združenie spravuje finančné a materiálne prostriedky určené na podporu umeleckej činnosti, rozvíjanie talentu a osobnosti žiakov školy a ich prezentáciu na kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí.
Ak sa rozhodnete podporiť aktivity tohto združenia, využite prosím tlačivá, ktoré sú vložené pod textom. Združenie je otvorené aj pre vašich priateľov a známych.

Podrobnejšie informácie o spôsobe poukázania podielu zo zaplatenej dane získate na stránke www.rozhodni.sk.

V prípade, že ste už o. z. KLUB 3F týmto spôsobom podporili – ĎAKUJEME VÁM.

Správna rada o. z. KLUB 3F

 

Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 10. 12. 2013 pod číslom VVS/1-900/90-42 468.
Na účely prijímania 2% podielu zaplatenej dane je združenie registrované v Notárskom centrálnom registri právnických osôb dňom 28.11.2016 pod sp. zn. NCRpo 6132/2016.

VYHLÁSENIE_ZAMESTNANEC – editovateľné, môžete ho priamo vyplniť
Vyhlasenie za obdobie 2016_edit

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV
Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_2016

POSTUP KROKOV
Postup krokov na poukázanie 2% DzP