Stanovy

Milí rodiča, priatelia, sympatizanti, Logo1920x1080px

vítame Vás na stránke občianskeho združenia KLUB 3F, ktoré vzniklo s cieľom podporiť umelecké aktivity žiakov Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.

Pár nadšencov z radov rodičov žiakov školy sa s podporou vedenia školy rozhodlo založiť združenie, ktoré bude spravovať finančné a materiálne prostriedky určené na podporu umeleckej činnosti, rozvíjanie talentu a osobnosti žiakov a ich prezentáciu na kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí.

A prečo práve 3F?
Jednoducho preto, že názov svojím obsahom napĺňa základnú myšlienku výchovy vašich detí a našich žiakov – vychovávať umením pre život a umenie v úzkej spolupráci s rodinou s využitím fantázie a kreativity.

Stanovy o. z. KLUB 3F

Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 10. decembra  2013 pod číslom VVS/1-900/90-42 468.