Kalendár podujatí 2018/2019

Podujatia priebežne doplňujeme a aktualizujeme.

25.8.2018,  Amfiteáter Rejdová, od 13.00
45. GEMERSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL – Vitajte v Rejdovej za Hamrom alebo Vandrovníci na Gemeri
vystúpenie členov DFS Železiarik v koncipovanom programe detských folklórnych súborov

25.8.2018,  Amfiteáter Rejdová, od 18.15
45. GEMERSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL – To najlepšie z východu
s programom Rusnacka maňira II vystúpia členovia FS Železiar

4.9.2018 a 5.9.2018, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00 – 18.00
DOPLNKOVÉ TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2018/2019

6.9.20189.9.2018, Česko
23. KARLOVARSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
vystúpenia členov MFS Želiezko v mestách Karlovy Vary, Jáchymov a Loket
napísali o nás

21.10.2018, Kultúrne stredisko Košice-Šaca, 13.30
NA KOŠICKEJ TURNI 2018
nesúťažná prehliadka hudobného folklóru
školu reprezentuje: Jakub Ferenčák

13.11.2018, súťažná časť – Radničná sála, Hviezdoslavova 7, Košice, 14.15 – 14.35
15.11.2018, Galaprogram o 17.00 hod v Radničnej sále
SPEV BEZ HRANÍC 2018
12. ročník celomestskej speváckej súťaže
školu reprezentuje: spevácky zbor VESNA a Matej Kočík

16.11.2018, Kulturpark, Kukučínova 2, 9.00 – 18.00
FOLKLÓRNY PARK
stretnutie priateľov folklóru v budove ALFA
výchovný koncert MFS Želiezko; diváci sú srdečne vítaní – vstup voľný
viac o akcii

22.11.2018, Dom umenia Košice, 19.00 – 21.00
SVETLO POROZUMENIA 2018

viac o projekte
vstupenky na podujatie si môžete zakúpiť tu

7.12.2018, Tanečná sála IV, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00 – 17.00
VIANOČNÉ  PÊLE – MÊLE
triedny koncert žiakov p. uč. Miriam Kristmannovej

9.12.2018, Historická radnica Košice, 16.30
ŠŤASTIE, ZDRAVIE, POKOJ SVÄTÝ, VINŠUJEME VÁM
humanitný vianočný koncert

17.12.2018, Výmenník Wuppertálska, 17.00 – 19.00
VIANOČNÉ A INÉ PIESNE 
zimný vianočný koncert školskej kapely a spevákov

18.12.2018, centrum pri Immaculate, 17.00 – 18.00 
FOLKLÓRNE VIANOCE
v rámci podujatia Košické rozprávkové Vianoce 2018 vystúpia folklórne súbory školy Jazierko, Železiarik a Želiezko, školská kapela …
bulletin Košických rozprávkových Vianoc: https://static.kosice.sk/pages/bnk0WFnS9Jdeah/_uletin_2018_web.pdf 

19.12.2018, Klub rodičov SZUŠ Vlada Urbana, 17.00
VIANOČNÝ KONCERT
triedny koncert žiakov p. uč. Blaženy Šuťákovej

27.2.2019, CVČ – elokované pracovisko Popradská 86, Košice, 17.00
KOŠICE STAR 2019
5. ročník speváckej súťaže

24.2.2019 (nedeľa), Štátne divadlo Košice
„ŇE JEDEN, ŇE DVA, AŇI ŇE TRI“
premiéra programu jubilujúceho súboru Železiar
(55. výročie)
Prvé predstavenie: o 14.30
Druhé predstavenie: o 17.00
predaj vstupeniek začne 28. januára 2019:
na 14.30 hod výhradne v sieti Ticket art
www.ticket-art.sk/tanec/ne-jeden-ne-dva-ani-ne-tri-program-k-55-vyrociu-fs-zeleziar-o-14-30-15531/
na 17.00 hod výhradne v dennej pokladni ŠD Košice

14.3.2019, Košice – KULTURPARK, budova ALFA, 11.30
„NA TEJ LÚKE, NA ZELENEJ“
regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov z okresov: Košice, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance
http://wp.kcubar.sk/2019/03/12/na-tej-luke-na-zelenej-3/

24.3.2019 (nedeľa), Štátne divadlo Košice
„OBRÁZKY ZO ZEMPLÍNA“
premiéra folklórneho programu žiakov školy
– členov jubilujúcich súborov SPH Jazierko (10. výročie), DFS Železiarik (45. výročie) a MFS Želiezko (10. výročie)
Prvé predstavenie: o 14.30
Druhé predstavenie: o 17.00
Vstupenky sú v predaji od 6. marca 2019.
Ceny vstupeniek: 8,00 € / 6,00 € / 4,00 € / 3,00 €
Vstupenky sa dajú online iba rezervovať (www.navstevnik.sk/detail-podujatia?showId=1012250&eventId=1030770), zakúpiť sa dajú len v hotovosti v dennej pokladni Štátneho divadla Košice.

19.5.2019 (nedeľa), Štátne divadlo Košice
25. výročie založenia Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana
premiéra folklórneho programu žiakov školy

jediné predstavenie: o 17.00
predaj vstupeniek bude upresnený

4.6.2019 – 5.6.2019, SZUŠ Vlada Urbana, 16.00 – 18.00
TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2019/2020