Pedagogickí zamestnanci

TANEČNÝ ODBOR

Danka Floriánová
Janett Schablik Girmanová 
Beáta Gogová, DiS.art  
Ing. Lenka Hyblárová 
vedúca mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Laura Kriváková 
Mgr. Lenka Liščinská
Alexandra Marjaková 
Mgr. art. Andrea Pitoňáková │vedúca odboru
vedúca súboru pohybových hier „Jazierko“ a detského folklórneho súboru „Železiarik“
Ján Rudy 
Daniela Sitková
Bc. Alena Škodyová
vedúca detského folklórneho súboru „Železiarik“ a mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Mgr. Iveta Višnevská

 

HUDOBNÝ ODBOR

Michal Baluch, DiS.art │ klavír, gitara, spev
Mgr. Stanislav Baňas │husle, gitara, spev, hudobná náuka
vedúci detskej ľudovej hudby „Malí Muzikanti“
Maroš Goga, DiS.art │ klavír, gitara, elektrická gitara, spev, hudobná náuka
Katarína Kišidayová, DiS.art │spev
Mgr. art. Henrich Kristmann │ klavír, zobcová flauta, klarinet
Miriam Kristmannová, DiS.art │ zobcová flauta, priečna flauta
Monika Kyjovská, DiS.art │ klavír, hudobná náuka
Mgr. Matej Lacko, DiS.art │ klavír, cimbal, kontrabas
Mgr. Miroslav Píš │ klavír, spev
Liana Prítoková, DiS.art │ husle, spev – vedúca odboru
vedúca mládežníckej ľudovej hudby „Želiezko“
Mgr. Peter Stripaj │ klavír, akordeón, hudobná náuka
vedúci detskej ľudovej hudby „Malí Muzikanti“
Blažena Šuťáková, DiS.art │ klavír, zobcová flauta, priečna flauta
Mgr. Iveta Višnevská │ prípravná hudobná výchova

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. art. Janka Duchoňová

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Patrícia Popierová