Pedagogickí zamestnanci

TANEČNÝ ODBOR

Ing. Lukáš Borovský
umelecký vedúci mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Ing. Lenka Hyblárová
umelecká vedúca mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Alexandra Marjaková, DiS.art
vedúca tanečného odboru
Michaela Ondrejkovičová
Mgr. art. Andrea Pitoňáková │riaditeľka
umelecká vedúca súboru pohybových hier „Jazierko“ a detského folklórneho súboru „Železiarik“
Mgr. Ján Rudy
Daniela Sitková, DiS.art
Mgr. Alena Škodyová
umelecká vedúca mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Antónia Verebová

 

HUDOBNÝ ODBOR

Michal Baluch, DiS.art │klavír, gitara, spev
Mgr. Stanislav Baňas │husle, gitara, spev, hudobná náuka
vedúci detskej ľudovej hudby „Malí Muzikanti“
Mgr. Martin Ferenčík │klavír
Maroš Goga, DiS.art │klavír, gitara, elektrická gitara, spev, hudobná náuka
Katarína Kišidayová, DiS.art │spev
Lukáš Kopačka│akordeón
Mgr. art. Henrich Kristmann │klavír, zobcová flauta, klarinet
Miriam Kristmannová, DiS.art │zobcová flauta, priečna flauta
Mgr. Natália Murcková │klavír, spev, hudobná náuka
Liana Prítoková, DiS.art │husle, spev
vedúca hudobného odboru
umelecká vedúca mládežníckej ľudovej hudby „Želiezko“
Ondrej Štefurik, DiS.art │bicie
Blažena Šuťáková, DiS.art │klavír, zobcová flauta, priečna flauta
Štefan Takáč, DiS.art │cimbal
Bc. Jana Tóthová │klavír, spev

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. art. Janka Duchoňová