Pedagogickí zamestnanci

TANEČNÝ ODBOR

Danka Floriánová
Janett Schablik Girmanová 
Ing. Lenka Hyblárová (materská dovolenka)
vedúca mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Mgr. Lenka Liščinská
Alexandra Marjaková, DiS.art 
Mgr. art. Andrea Pitoňáková │vedúca odboru
vedúca súboru pohybových hier „Jazierko“ a detského folklórneho súboru „Železiarik“
Ján Rudy 
Daniela Sitková
Mgr. Petra Smatanová
(rodičovská dovolenka)
vedúca mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“ 
Mgr. Alena Škodyová
vedúca detského folklórneho súboru „Železiarik“ a mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Mgr. Iveta Višnevská │ hudobno-pohybová výchova

 

HUDOBNÝ ODBOR

Michal Baluch, DiS.art │ klavír, gitara, spev
Mgr. Stanislav Baňas │husle, gitara, spev, hudobná náuka
vedúci detskej ľudovej hudby „Malí Muzikanti“
Maroš Goga, DiS.art │ klavír, gitara, elektrická gitara, spev, hudobná náuka
Katarína Kišidayová, DiS.art │spev
Mgr. art. Henrich Kristmann │ klavír, zobcová flauta, klarinet
Miriam Kristmannová, DiS.art │ zobcová flauta, priečna flauta
Monika Kyjovská, DiS.art │ klavír, hudobná náuka
Mgr. Miroslav Píš │ klavír, spev
Liana Prítoková, DiS.art │ husle, spev – vedúca odboru
vedúca mládežníckej ľudovej hudby „Želiezko“
Mgr. Peter Stripaj │ klavír, akordeón, hudobná náuka
vedúci detskej ľudovej hudby „Malí Muzikanti“
Blažena Šuťáková, DiS.art │ klavír, zobcová flauta, priečna flauta

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. art. Janka Duchoňová (materská dovolenka)
Mgr. art. Radoslav Repický

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Patrícia Popierová