Pedagogickí zamestnanci

TANEČNÝ ODBOR

Ing. Lukáš Borovský│tanečná prax, ľudový tanec
umelecký vedúci mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Mária Dulová, DiS.art │tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec
Ing. Lenka Hyblárová │tanečná prax, ľudový tanec
umelecká vedúca mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Michaela Ondrejkovičová│hudobno-pohybová a tanečná príprava
Mgr. art. Andrea Pitoňáková│klasický tanec, džezový tanec, ľudový tanec
riaditeľka školy
umelecká vedúca súboru pohybových hier „Jazierko“ a detského folklórneho súboru „Železiarik“
Mgr. Ján Rudy│tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec
Eliška Schavelová, DiS.art klasický tanec, džezový tanec, ľudový tanec
Mgr. Alena Škodyová│tanečná prax, ľudový tanec
umelecká vedúca mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Ing. Vladimír Urban│ľudový tanec
umelecký vedúci folklórneho súboru „Železiar“

HUDOBNÝ ODBOR

Michal Baluch, DiS.art │klavír, gitara, spev
Mgr. Stanislav Baňas │husle, spev, hudobná náuka
umelecký vedúci detskej ľudovej hudby „Malí Muzikanti“ a mládežníckej ľudovej hudby Želiezko“
dirigent školského orchestra „Folk Music Orchestra“
Maroš Goga, DiS.art │klavír, gitara, elektrická gitara, spev, hudobná náuka
vedúci pedagóg školskej kapely „Mláďatá“
Bc. Alexandra Jandel, DiS.art │spev, klavír
Katarína Kišidayová, DiS.art │spev
umelecká vedúca speváckeho zboru „Vesna“
Mgr. art. Henrich Kristmann │klavír, zobcová flauta, klarinet
Miriam Kristmannová, DiS.art │zobcová flauta, priečna flauta
Mgr. Natália Murcková │klavír, spev, hudobná náuka
korepetítor speváckeho zboru „Vesna“
Liana Prítoková, DiS.art │husle, spev
vedúca hudobného odboru
umelecká vedúca mládežníckej ľudovej hudby „Želiezko“
dirigent speváckeho zboru „Vesna“ a školskej kapely „Mláďatá“
Mgr. Zuzana Reuterová │klavír
Dalibor Burgr, DiS.art │bicie
Blažena Šuťáková, DiS.art │klavír, zobcová flauta, priečna flauta, hudobná náuka
Štefan Takáč, DiS.art │cimbal, husle, hudobná náuka
Bc. Jana Tóthová │klavír, spev

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. art. Janka Duchoňová
vedúca výtvarného odboru