Pedagogickí zamestnanci

TANEČNÝ ODBOR

Ing. Lukáš Borovský
Jakub Derco

Danka Florianová
Janett Schablik Girmanová
Ing. Lenka Hyblárová
vedúca mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Alexandra Marjaková, DiS.art
Michaela Ondrejkovičová
Mgr. art. Andrea Pitoňáková │riaditeľka
vedúca súboru pohybových hier „Jazierko“ a detského folklórneho súboru „Železiarik“
Ing. Ján Rudy
Mgr. Alena Škodyová
vedúca detského folklórneho súboru „Železiarik“ a mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Antónia Verebová

 

HUDOBNÝ ODBOR

Michal Baluch, DiS.art │klavír, gitara, spev
Mgr. Stanislav Baňas │husle, gitara, spev, hudobná náuka
vedúci detskej ľudovej hudby „Malí Muzikanti“
Mgr. Martin Ferenčík │klavír
Maroš Goga, DiS.art │klavír, gitara, elektrická gitara, spev, hudobná náuka
Katarína Kišidayová, DiS.art │spev
Lukáš Kopačka│akordeón
Mgr. art. Henrich Kristmann │klavír, zobcová flauta, klarinet
Miriam Kristmannová, DiS.art │zobcová flauta, priečna flauta
Mgr. Natália Murcková │klavír, spev, hudobná náuka
Liana Prítoková, DiS.art │husle, spev – vedúca odboru
vedúca mládežníckej ľudovej hudby „Želiezko“
Ondrej Štefurik, DiS.art │bicie
Blažena Šuťáková, DiS.art │klavír, zobcová flauta, priečna flauta
Štefan Takáč, DiS.art │cimbal

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. art. Janka Duchoňová