Pedagogickí zamestnanci

TANEČNÝ ODBOR

Ing. Lukáš Borovský
Danka Florianová
Janett Schablik Girmanová
Ing. Lenka Hyblárová (materská dovolenka)
vedúca mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Alexandra Marjaková, DiS.art
Mgr. art. Andrea Pitoňáková │riaditeľka
vedúca súboru pohybových hier „Jazierko“ a detského folklórneho súboru „Železiarik“
Ing. Ján Rudy
Mgr. Petra Smatanová (rodičovská dovolenka)
vedúca mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Mgr. Alena Škodyová
vedúca detského folklórneho súboru „Železiarik“ a mládežníckeho folklórneho súboru „Želiezko“
Antónia Verebová

 

HUDOBNÝ ODBOR

Michal Baluch, DiS.art │ klavír, gitara, spev
Mgr. Stanislav Baňas │husle, gitara, spev, hudobná náuka
vedúci detskej ľudovej hudby „Malí Muzikanti“
Maroš Goga, DiS.art │ klavír, gitara, elektrická gitara, spev, hudobná náuka
Katarína Kišidayová, DiS.art │spev
Mgr. art. Henrich Kristmann │ klavír, zobcová flauta, klarinet
Miriam Kristmannová, DiS.art │ zobcová flauta, priečna flauta
Monika Kyjovská, DiS.art │ klavír, hudobná náuka
Mgr. Natália Murcková │ klavír, spev, hudobná náuka
Liana Prítoková, DiS.art │ husle, spev – vedúca odboru
vedúca mládežníckej ľudovej hudby „Želiezko“
Mgr. Peter Stripaj │ klavír, akordeón, hudobná náuka
vedúci detskej ľudovej hudby „Malí Muzikanti“
Ondrej Štefurik, DiS.art │ bicie
Blažena Šuťáková, DiS.art │ klavír, zobcová flauta, priečna flauta
Štefan Takáč, DiS.art │ cimbal

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. art. Janka Duchoňová (materská dovolenka)
Mgr. art. Radoslav Repický