Kontakt

Dom ľudového tanca
Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana
Starozagorská 10
040 23 Košice

IČO: 30687608
DIČ: 2021877528

Peňažný ústav: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2622722517/1100
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2272 2517
SWIFT/BIC: TATRSKBX

tel.: + 421 55 789 47 17
e-mail: szuske@szuske.sk

 

KONTAKTNÉ OSOBY

Mgr. Iveta Višnevská│ riaditeľka
+ 421 948 737 398
ivetavisnevska@gmail.com
visnevska@szuske.sk

Mgr. art. Andrea Pitoňáková│ zástupkyňa riaditeľky pre pedagogickú činnosť
+ 421 948 103 072
pitonakova@szuske.sk

Ing. Ingrid Volnerová│ asistent riaditeľa │úhrady školného, administrácia štúdia
+ 421 55 789 47 17
volnerova@szuske.sk

 

PLATBY ŠKOLNÉHO

Pre úhradu školného použite IBAN: SK74 1100 0000 0026 2272 2517.
Variabilný symbol generuje systém školskej evidencie IZUŠ pre každého žiaka a študijný odbor zvlášť.

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte.