Cvičenia s najmenšími

JESENNÝ KURZ 2017 (8 týždňov)REGISTRÁCIA  JE  O T V O R E N Á!
od 26. septembra 2017 do 21. novembra 2017 (utorky)
od  28. septembra 2017 do 23. novembra 2017 (štvrtky)

→ PRIHLÁŠKA_JESENNÝ_2017

Deti sa na hodinách  hravou formou stretnú s rôznymi pomôckami z inštrumentára ľudovej kultúry a súčasnosti v sprievode pesničiek, riekaniek a hier. Používajú sa rytmické hudobné nástroje , varešky, overball, fitlopta, masážne podložky, masážne ježkové loptičky, hula hop…

Každá hodina je prispôsobená momentálnej nálade detí. Striedajú sa dynamické a ukľudňujúce časti s motivačnými. Cvičenie  ich privedie k motorickým a psychomotorickým zručnostiam. Deti sa prirodzene naučia rozvíjať pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, spoznávať svoje telo a samé seba. V spoločnosti iných detí sa naučia sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi. Výsledky týchto cvičení nemusia byť viditeľné hneď na hodine. Niektoré deti sa prejavia neskôr alebo doma v prostredí, ktoré je im známe.

Cieľom našich stretnutí je vytvorenie podmienok pre celkový rozvoj a vývoj dieťaťa ako aj vytvorenie podmienok pre rodičov aby mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať deti v nových pohybových spoločenských aktivitách a zároveň si vymieňať skúsenosti s inými rodičmi.

Vekové kategórie detí
•   8 – 11 mesačné deti
• 12 – 19 mesačné deti
• 20 – 27 mesačné deti
• 28 – 36 mesačné deti

Miesto cvičenia: tanečná sála Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana (Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP)

Čas cvičenia: v dopoludňajších hodinách, spravidla od 9.00 hod; cvičenie trvá 60 minút.
Cvičíme 1 x týždenne v skupinách s maximálnym počtom 10 detí. S jedným dieťaťom cvičí vždy jeden dospelý.

Lektorky: kurzy vedú certifikované lektorky: Mgr. art. Andrea Pitoňáková a Ing. Marta Balogová

Jednotlivé skupinky cvičia v dňoch:

  • UTOROK:   od 26. septembra 2017 do 21. novembra 2017
    cvičíme v dňoch: 26.9.; 3.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 7.11.; 14.11. a 21.11.
  • ŠTVRTOK: od 28. septembra 2017 do 23. novembra 2017
    cvičíme v dňoch: 28.9.; 5.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10.; 9.11.; 16.11. a 23.11.

    Detičky sú rozdelené do skupín podľa veku. Termín, čas cvičenia a spôsob platby kurzovného upresníme mamičkám podľa počtu prihlásených detí. Informácie budú zaslané e-mailom.

Kurzovné za 8 týždňov:

  • Nové mamičky = 40,00 EUR;
  • Vernostný program = 32,00 EUR (pre tých, čo už kurz u nás absolvovali; týka sa aj mamičiek, ktoré k nám po skúsenostiach prichádzajú s ďalším dieťaťom)

info: 055/789 47 17, volnerova@szuske.sk

A takto to na hodine s našimi najmenšími vyzerá …