CVIČÍME S NAJMENŠÍMI

Registrácia do kurzu Cvičenie s najmenšími je  U Z A V R E T Á !
Najbližší kurz otvoríme v januári 2019. 

Kurz Cvičenie s najmenšími je prvým cieleným zoznamovaním detí s hudbou, pesničkami a pohybom. Ponúka nielen príjemne strávený čas v komunite detí a mamičiek, ale aj šikovnú odbornú pomoc v jednotlivých vývojových štádiách dieťatka. 

Usporiadateľ kurzu:
Košické folklórne štúdio, o. z., Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP
IČO : 31945589
DIČ : 2020757299
Registrácia : VVS/1-900/90-7024-2
________________________________________________________________________________________________________________

JESENNÝ KURZ 2018 (8 týždňov)

Cvičenia v utorok: kurz začína 25. 9.  2018 a končí 20. 11. 2018  

Cvičenia vo štvrtok: kurz začína 27. 9.  2018 a končí 22. 11. 2018

Upozornenie:
počas jesenných prázdnin a jednorázového sviatku (30. 10. 2018 až 2. 11. 2018) kurz neprebieha.

Termín, čas cvičenia a podrobnosti  platby kurzovného upresníme mamičkám podľa počtu prihlásených detí. Informácie budú zaslané e-mailom.

Dôležité: V komentári v prihláške uveďte v akom štádiu motorického vývinu sa dieťatko nachádza ( napr.: pasenie koníkov-v pozícii iba na brušku, otáča sa z chrbta na bruško alebo z bruška na chrbátik, plazí sa, lezie po štyroch, sedí, stojí s pridržaním sa, prípadne robí prvé krôčiky s pridržaním sa nábytku, samo stojí vo voľnom priestore, samostatne chodí).

PRIHLÁŠKA

     

 

O čom to je …
Deti sa na hodinách  hravou formou stretnú s rôznymi pomôckami z inštrumentára ľudovej kultúry a súčasnosti v sprievode pesničiek, riekaniek a hier. Používajú sa rytmické hudobné nástroje , varešky, overball, fitlopta, masážne podložky, masážne ježkové loptičky, hula hop…

Každá hodina je prispôsobená momentálnej nálade detí. Striedajú sa dynamické a ukľudňujúce časti s motivačnými. Cvičenie  ich privedie k motorickým a psychomotorickým zručnostiam. Deti sa prirodzene naučia rozvíjať pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, spoznávať svoje telo a samé seba. V spoločnosti iných detí sa naučia sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi. Výsledky týchto cvičení nemusia byť viditeľné hneď na hodine. Niektoré deti sa prejavia neskôr alebo doma v prostredí, ktoré je im známe.

Cieľom našich stretnutí je vytvorenie podmienok pre celkový rozvoj a vývoj dieťaťa ako aj vytvorenie podmienok pre rodičov aby mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať deti v nových pohybových spoločenských aktivitách a zároveň si vymieňať skúsenosti s inými rodičmi.

Vekové kategórie detí pre vytvorenie cvičebných skupín
•   8 – 11 mesačné deti
• 12 – 19 mesačné deti
• 20 – 27 mesačné deti
• 28 – 36 mesačné deti
Detičky sú rozdelené do cvičiacich skupín podľa veku – rešpektujeme vývojové špecifiká dieťatka.

Miesto cvičenia: tanečná sála Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana (Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP)

Čas cvičenia: v dopoludňajších hodinách, spravidla od 9.00 hod a od 10.00 hod; cvičenie trvá 60 minút.
Cvičíme 1 x týždenne v skupinách s maximálnym počtom 10 detí. S jedným dieťaťom cvičí vždy jeden dospelý.

Lektorky: kurzy vedú certifikované lektorky: Mgr. art. Andrea Pitoňáková a Ing. Marta Balogová

Kurzovné za 8 týždňov:

  • Nové mamičky = 40,00 EUR;
  • Vernostný program = 32,00 EUR (pre tých, čo už kurz u nás absolvovali; týka sa aj mamičiek, ktoré k nám po skúsenostiach prichádzajú s ďalším dieťaťom)
  • Úhrada za kurz: výhradne bezhotovostne na účet (internetbanking, alebo vklad na účet)

Dôležité:

  • Platba musí byť zrealizovaná tak, aby boli finančné prostriedky (cena za kurz) pripísané na účet najneskôr 2 dni pred začatím kurzu.
  • V prípade, že mamička s dieťaťom z akéhokoľvek dôvodu neabsolvuje celý kurz, suma za kurz sa nevracia.
  • V prípade neprítomnosti mamičky a dieťaťa z akéhokoľvek dôvodu vrátane choroby na pravidelnej hodine sa táto hodina nenahrádza.

info: 055/789 47 17, volnerova@szuske.sk

A takto to na hodine s našimi najmenšími vyzerá …