CVIČÍME S NAJMENŠÍMI

POZOR! 
Registrácia do kurzu „CVIČENIE S NAJMENŠÍMI“ J E   U Z A V R E T Á !  NEPRIHLASUJTE  SA !
 __________________________________________________________________

Kurz Cvičenie s najmenšími je prvým cieleným zoznamovaním detí s hudbou, pesničkami a pohybom. Ponúka nielen príjemne strávený čas v komunite detí a mamičiek, ale aj šikovnú odbornú pomoc v jednotlivých vývojových štádiách dieťatka. 

Usporiadateľ kurzu:
DOM ĽUDOVÉHO TANCA, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP
IČO : 17172578
DIČ : 1024334696
tel.: + 421 905 252 003
________________________________________________________________________________________________________________

JESENNÝ KURZ 2019 (8 týždňov)

Cvičenia v utorok: kurz začína 24. 9. 2019 a končí 12. 11. 2019

Cvičenia vo štvrtok: kurz začína 26. 9. 2019  a končí 14.11. 2019

Termín, čas cvičenia a podrobnosti  platby kurzovného upresníme mamičkám podľa počtu prihlásených detí. Informácie budú zaslané e-mailom.

Dôležité: Vzhľadom k tomu, že tentoraz povedie kurz iba jedna lektorka, skupinku detí vo veku 8 až 11 mesiacov NEVYTVÁRAME! Prosíme, aby ste na kurz prihlasovali detičky vo veku od dovŕšených 12 mesiacov. Ďakujeme za porozumenie.

PRIHLÁŠKA

     

 

O čom to je …
Deti sa na hodinách  hravou formou stretnú s rôznymi pomôckami z inštrumentára ľudovej kultúry a súčasnosti v sprievode pesničiek, riekaniek a hier. Používajú sa rytmické hudobné nástroje , varešky, overball, fitlopta, masážne podložky, masážne ježkové loptičky, hula hop…

Každá hodina je prispôsobená momentálnej nálade detí. Striedajú sa dynamické a ukľudňujúce časti s motivačnými. Cvičenie  ich privedie k motorickým a psychomotorickým zručnostiam. Deti sa prirodzene naučia rozvíjať pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, spoznávať svoje telo a samé seba. V spoločnosti iných detí sa naučia sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi. Výsledky týchto cvičení nemusia byť viditeľné hneď na hodine. Niektoré deti sa prejavia neskôr alebo doma v prostredí, ktoré je im známe.

Cieľom našich stretnutí je vytvorenie podmienok pre celkový rozvoj a vývoj dieťaťa ako aj vytvorenie podmienok pre rodičov aby mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať deti v nových pohybových spoločenských aktivitách a zároveň si vymieňať skúsenosti s inými rodičmi.

Vekové kategórie detí pre vytvorenie cvičebných skupín
• 12 – 19 mesačné deti
• 20 – 27 mesačné deti
• 28 – 36 mesačné deti
Detičky sú rozdelené do cvičiacich skupín podľa veku – rešpektujeme vývojové špecifiká dieťatka.

Miesto cvičenia: tanečná sála Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana (Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP)

Čas cvičenia: v dopoludňajších hodinách, spravidla od 9.00 hod a od 10.00 hod; cvičenie trvá 60 minút.
Cvičíme 1 x týždenne v skupinách s maximálnym počtom 10 detí. S jedným dieťaťom cvičí vždy jeden dospelý.

Lektorky: kurz vedie certifikovaná lektorka: Mgr. art. Andrea Pitoňáková

Kurzovné za 8 týždňov:

  • Nové mamičky = 40,00 EUR;
  • Vernostný program = 32,00 EUR (pre tých, čo už kurz u nás absolvovali; týka sa aj mamičiek, ktoré k nám po skúsenostiach prichádzajú s ďalším dieťaťom)
  • Úhrada za kurz: výhradne bezhotovostne na účet (internetbanking, alebo vklad na účet)

Dôležité:

  • Platba musí byť zrealizovaná tak, aby boli finančné prostriedky (cena za kurz) pripísané na účet najneskôr 2 dni pred začatím kurzu.
  • V prípade, že mamička s dieťaťom z akéhokoľvek dôvodu neabsolvuje celý kurz, suma za kurz sa nevracia.
  • V prípade neprítomnosti mamičky a dieťaťa z akéhokoľvek dôvodu vrátane choroby na pravidelnej hodine sa táto hodina nenahrádza.

info: + 421 905 252 003, volnerova@szuske.sk

A takto to na hodine s našimi najmenšími vyzerá …