Členský príspevok

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia občianskeho združenia KLUB 3F sa členský príspevok poukazuje vo výške 30,00 EUR na príslušný školský rok / na rodinu.

Úhradu môžete realizovať:
– vkladom na účet, alebo
– bankovým prevodom

Úhrada príspevku na školský rok 2019/2020:
Adresát:
KLUB 3F
Starozagorská 10
040 23 Košice

Číslo účtu: 2926910197/1100
IBAN: SK23 1100 0000 0029 2691 0197

Variabilný symbol a výška uhrádzaného príspevku:

  1. Pre úhradu v dvoch splátkach:
    102019 (pre platbu vo výške 15,00 EUR)
    052020 (pre platbu vo výške 15,00 EUR), alebo
  2. Pre úhradu jednorázovú:
    10190520 (pre jednorázovú platbu vo výške 30,00 EUR)

Do poznámky/správy pre adresáta uveďte meno priezvisko dieťaťa/žiaka