Členský príspevok

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia občianskeho združenia KLUB 3F sa členský príspevok bude poukazovať vo výške 30,00 EUR na príslušný školský rok / na rodinu.

Úhradu môžete realizovať:
– vkladom na účet, alebo
– bankovým prevodom

Úhrada príspevku na školský rok 2018/2019:
Adresát:
KLUB 3F
Starozagorská 10
040 23 Košice

Číslo účtu: 2926910197/1100
IBAN: SK23 1100 0000 0029 2691 0197

Variabilný symbol a výška uhrádzaného príspevku:

  1. Pre úhradu v dvoch splátkach:
    102018 (pre platbu vo výške 15,00 EUR)
    052019 (pre platbu vo výške 15,00 EUR), alebo

  2. Pre úhradu jednorázovú:
    10180519 (pre platbu vo výške 30,00 EUR)

Do poznámky/správy pre adresáta uveďte meno priezvisko dieťaťa/žiaka