Author: Grid

1_85x117.pdf-000001

Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore opäť pripomíname, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 prebehnú v dňoch 2. a 3. septembra 2020 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada...

cropped-SZUV_new-Logo-1.jpg

Oznámenie o obnovení vyučovania zo dňa 1. 6. 2020.

Vážení rodičia, zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice-sídlisko KVP (ďalej len „SZUŠ Vlada Urbana“) v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. mája 2020, ktoré bolo vydané v súlade s Opatrením...

talentovky online_VO

VÝTVARNÝ ODBOR _ ONLINE TALENTOVKY pre školský rok 2020/2021 !

Všetkým záujemcom o štúdium výtvarného odboru v Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 prebehnú tento rok mimoriadne aj ONLINE. Veková hranica pre prijatie na štúdium je od dovŕšených 6-tich...

882006_349202678519133_1667274917_o

OZNÁMENIE k otvoreniu / neotvoreniu ZUŠ zo dňa 26.5.2020

Súkromná ZUŠ Vlada Urbana je naďalej zatvorená. Vyučovanie pokračuje vo všetkých odboroch formou dištančného vzdelávania. Stále čakáme na rozhodnutie a usmernenie Ministerstva školstva k otváraniu základných umeleckých škôl. Základné umelecké školy nespadajú pod rozhodnutie otvárať ZŠ...