Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Marián Gereg │ manažér
+ 421 55 789 47 17
gereg@zeleziar.sk

Mgr. Martina Doričová │ projektový manažér
+ 421 55 789 47 17
doricova@folkfest.sk

Ing. Eva Porubská │ ekonóm
+ 421 55 789 47 17
ekonom@szuske.sk

Ing. Ingrid Volnerová │ asistent riaditeľa │školné, administrácia štúdia
+ 421 55 789 47 17
volnerova@szuske.sk

Ing. Vojtech Horváth │ údržbár
+ 421 55 789 47 17

Nikola Benešová│ upratovačka
+ 421 55 789 47 17

Gabriela Kozačková │ upratovačka
+ 421 55 789 47 17

Zuzana Sitárová │ krojárka
+ 421 918 029 399