Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 │informácia

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 prebehnú v dňoch 2. a 3. septembra 2020 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskej 10 v Košiciach.

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať už teraz:

  1. elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ
  2. poštou na adresu Súkromná ZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, 040 23 Košice

    Podrobnosti o elektronickej prihláške, prihláške na zaslanie poštou a podmienkach talentových skúšok  nájdete na stránke:
     klik

    Vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.