Začiatok vyučovania v školskom roku 2019/2020 │ informácia, rozvrhy

Milí rodičia a žiaci,

dovoľte nám privítať Vás na prahu nového školského roka 2019/2020 a zaželať Vám veľa zdravia, trpezlivosti, vytrvalosti ale predovšetkým veľa radosti z tanca, hudby a maľovania. Dúfame, že aj tento školský rok prinesie nové výzvy a splní Vaše očakávania.

A teraz niečo k jednotlivým odborom …

  • TANEČNÝ ODBOR
    vyučovanie začne v týždni od 9. septembra 2019 podľa rozvrhov pre jednotlivé ročníky tanec_rozvrh_2019_2020 – AKTUALIZOVANÝ ! (2.9.2019)

Pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy, oblečenie a obutie žiakov tanečného odboru budú zaslané e-mailom.
________________________________________________________________________________________

Dôležité:
V dňoch 3. a 4. septembra 2019  v čase od 14.00 h do 16.00 h a 5. septembra 2019 v čase od 14.00 h do 17.00 h budú k dispozícii pedagógovia hudobného odboru. Týka sa to predovšetkým novoprijatých žiakov. Rodič (zákonný zástupca žiaka) si príde dohodnúť dni a časy pre individuálne vyučovanie žiaka (hra na nástroj, spev) k pedagógovi svojho dieťaťa zaradenie žiakov k pedagógom_2019_2020

Upozorňujeme rodičov, že zaradenie žiakov do skupín hudobnej náuky ako aj k jednotlivým pedagógom je výlučne v rozhodovacej právomoci riaditeľky školy.

Dohovory s ostatnými žiakmi ohľadom individuálnej výučby prebehnú hlavne telefonicky – pedagóg bude kontaktovať rodiča (žiaka), prípadne rodič (žiak) môže kontaktovať pedagóga, ak má k dispozícii telefonický kontakt.

Vstup do budovy: Vchod číslo III (z dvora); zvoniť na zvonček číslo 10 – zborovňa)
_________________________________________________________________________________________

  • VÝTVARNÝ ODBOR
    vyučovanie začne v týždni od 9. septembra 2019.

Prosíme všetkých rodičov žiakov výtvarného odboru aby prišli 9. septembra 2019 v čase od 14.00 h do priestorov školy. V uvedený deň si dohodnete čas, kedy bude prebiehať výučba Vášho dieťaťa. Upozorňujeme Vás, že vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky iba v pondelok na základe času dohodnutého s rodičom.

Vstup do budovy: Vchod číslo II (z dvora); zvoniť na zvonček číslo 6 – učebňa výtvarnej výchovy)
_________________________________________________________________________________________

PLATBA ŠKOLNÉHO:

Školné v školskom roku 2019/2020 bude prebiehať na základe prideleného variabilného symbolu žiaka.

Zákonný zástupca žiaka (plnoletý žiak školy) obdrží e-mailom informáciu o sume a spôsobe platby ako aj variabilný symbol žiaka najneskôr začiatkom októbra 2019. Podmienky úhrad školného si môžete prečítať tu: http://www.szuske.sk/platby/