JARNÉ PRÁZDNINY │ organizácia vyučovania

Vážený rodič, zákonný zástupca žiaka, žiak školy,

jarné prázdniny v školskom roku 2018/2019 prebehnú nasledovne:

15. 2. 2019 (piatok): posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami

18. 2. 2019 (pondelok) – 22. 2. 2019 (piatok): JARNÉ PRÁZDNINY

25. 2. 2019 (pondelok): začiatok vyučovania po prázdninách

Mgr. art. Andrea Pitoňáková
riaditeľka