Talentovky sa blížia …

Objaviť skrytý talent dieťaťa môže rodič aj učiteľ …

               Talent objavujte už v predškolskom veku …

                                Príliš veľa aktivít sa neodporúča …

Pravdepodobne neexistuje veková hranica, kedy môžeme povedať, že sa dá presne odhaliť talent. Talent sa viaže na určité predpoklady, ktoré buď dieťa má alebo nie. Talent však môže dieťa prejaviť, ak sa mu to umožní. Určite by nemal zostať skrytý.

Objaviť skrytý talent dieťaťa by mala byť úloha rodiča, prípadne aj učiteľa. Niekedy to nemusí byť vôbec jednoduché. Dieťa je všestranne zamerané, má rado rovnako šport, hudbu, tanec, výtvarné umenie. Zistiť, v čom je dieťa naozaj najlepšie, môže trvať aj dlhší čas.

Účasť na talentových prijímacích skúškach je prvým krokom k tomu, aby sa Vaše dieťa dostalo do hľadáčika učiteľa, ktorý posúdi jeho schopnosti a mieru talentu a bude s ním pracovať pravdepodobne niekoľko najbližších rokov.

Ak ste sa rozhodli, že sa „talentoviek“ so svojím dieťaťom zúčastníte, prečítajte si viac