Organizácia vyučovania v dňoch pred 1. a 8. májom 2018

30. apríl 2018 (pondelok): VYUČUJE SA PODĽA ROZVRHU – platí pre všetky študijné odbory

1. máj 2018 (utorok): Sviatok práce (deň pracovného pokoja); V ŠKOLE SA NEVYUČUJE.

7. máj 2018 (pondelok): riaditeľské voľnoV ŠKOLE SA NEVYUČUJE – platí pre všetky študijné odbory!

8. máj 2018 (utorok): Deň víťazstva nad fašizmom (deň pracovného pokoja); V ŠKOLE SA NEVYUČUJE

 

O  aktivitách (zhrávanie programových čísiel) súvisiacich s prípravou na vystúpenie žiakov dňa 6. mája 2018 (ŠD Košice, „POCE DO NAS“) budú rodičia informovaní e-mailom.  Zhrávanie programových čísiel je plánované na 1. mája 2018 v čase od 15.00 hod..