Veľkonočné prázdniny

Od 29. marca 2018 (štvrtok) do 3. apríla 2018 (utorok) sú Veľkonočné prázdniny. 

V škole sa nevyučuje.

Posledný vyučovací deň pred prázdninami je 28. marec 2018 (streda).

Začiatok vyučovania po prázdninách je 4. apríla 2018 (streda).

„Pekné sviatky jari Vám rodičom a žiakom školy praje kolektív zamestnancov Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.“