HVIEZDIČKA 2018

HVIEZDIČKA je spevácka súťaž v speve moderných pesničiek. Je určená žiakom základných škôl vo veku od 6 do 12 rokov a má umožniť tým najtalentovanejším prejaviť sa verejnou prezentáciou. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR. Súťaž organizuje umelecká spoločnosť US Song. Vyvrcholením súťaže je celoslovenské finále. V tomto roku sa organizuje 27. ročník tejto súťaže, ktorá je považovaná za najstaršiu detskú spevácku súťaž.

V piatok 16.3. 2018 sa uskutočnilo stretnutie výberovej komisie. Jej úlohou bolo spomedzi rekordného počtu prihlásených audio nahrávok a video príspevkov vybrať deviatich finalistov a troch náhradníkov.

Našu školu reprezentovala Emka Uličná pod vedením pani učiteľky Kataríny Kišidayovej.

A my sa tešíme  z nového úspechu! Emka postúpila do celoslovenského finále súťaže HVIEZDIČKA 2018. K úspechu srdečne BLAHOŽELÁME!!!  Aj Emke aj pani učiteľke Katke Kišidayovej… – Držíme palce do finále, ktoré sa uskutoční v júni 2018.

Hviezdička 2018_E. Uličná