Vianočné prázdniny │organizácia vyučovania

vzhľadom k blížiacim sa Vianočným prázdninám upravuje riaditeľka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana organizáciu vyučovania nasledovne:

20. decembra 2017 (streda):  VOĽNO Z PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV
Žiaci školy majú voľno – nevyučuje sa.

21. decembra 2017 (štvrtok) a 22. decembra 2017 (piatok)RIADITEĽSKÉ VOĽNO
Žiaci školy majú voľno – nevyučuje sa.

23. decembra 2017 (sobota) – 5. januára 2018 (piatok): VIANOČNÉ PRÁZDNINY

8. januára 2018 (pondelok): ZAČÍNA VYUČOVANIE PODĽA ROZVRHU

„Želáme Vám, nech sú Vaše Vianočné a Novoročné sviatky plné pokoja,
šťastia a radosti.

Dovoľte nám poďakovať sa za spoluprácu a prejavenú dôveru v roku 2017
a v Novom roku zaželať veľa osobných ako aj pracovných úspechov a našim žiakom,
Vašim deťom, príjemné a inšpiratívne chvíle strávené v Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana“.

 

Mgr. Iveta Višnevská
riaditeľka

a kolektív pracovníkov Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana