RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE │informácia

Vážení rodičia,

pozývame vás na rodičovské združenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, ktoré sa uskutoční dňa 2. 10. 2017 (pondelok) – týka sa všetkých umeleckých odborov školy.

Začiatok:17:30 hod.

Kde: jedáleň ZŠ Starozagorská 8, Košice – vchod zozadu cez jedáleň (nie cez hlavný vchod do školy)

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácie o činnosti školy v uplynulom školskom roku 2016/2017
  3. Predstavenie plánu činnosti školy na školský rok 2017/2018
  4. Informácie o činnosti občianskeho združenia KLUB 3F – združenie fungujúce pri SZUŠ Vlada Urbana
  5. Informácia zriaďovateľa o stave budovy školy – vízia do najbližšej budúcnosti
  6. Diskusia (za účasti vybraných pedagógov školy)
  7. Záver

Ukončenie: do cca 18:30 hod.

Prosíme Vás, aby ste si svoje osobné plány zosúladili s týmto termínom a rodičovského združenia sa zúčastnili.
Obzvlášť radi by sme privítali zákonných zástupcov žiakov, ktorí nastúpili na štúdium v tomto školskom roku.

Dôležité upozornenie:

Prosíme rodičov žiakov školy, ktorí si po minulé školské roky odkladali prezuvky v priestoroch školy, aby si identifikovali a vybrali svoje prezuvky z krabíc umiestnených vo vchodoch:

  • číslo I (administratíva)
  • číslo II (vchod z dvora) – na prvom a druhom poschodí
  • číslo III a číslo IV (vchody z dvora) – na prízemíPrezuvky, ktoré používate si uložte do príslušných skriniek na to určených. Prezuvky, ktoré si nenájdu svojho majiteľa budú v dohľadnej dobe zlikvidované.

Prosíme rodičov dievčat – žiačok 1. až 4. ročníka tanečného odboru, aby si po skočení hodiny vyzliekli tréningové sukničky zapožičané školou a odchádzali domov vo svojom oblečení – sukne sa na konci šk. roka vracajú a slúžia ďalším žiačkám školy.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.