VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV DOPLNKOVÝCH PRIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK │prijatí uchádzači

Na základe rozhodnutia riaditeľky Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana a prijímacej komisie určenej pre doplnkové prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2017/2018 boli po splnení podmienok prijímacieho konania prijatí na štúdium nasledujúci uchádzači:

ZOZNAM UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM V ŠK. ROKU 2017/2018
DTPS_zoznam-prijatých-uchádzačov-pre-šk.-rok-2017_2018

PODROBNOSTI K ZÁPISU PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV V ŠK. ROKU 2017/2018
DTPS_informácie-k-zápisu-na-šk.-rok-2017_2018

prihláška

Zápis prijatých uchádzačov prebehne dňa:

11. septembra 2017 (pondelok) v čase od 10.00 h do 18.00 h
na sekretariáte Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP.