JARNÉ PRÁZDNINY │organizácia vyučovania

Podľa ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. jarné prázdniny trvajú od 6. marca 2017 do 10. marca 2017.

Vyučovanie začne podľa rozvrhu 13. marca 2017 (pondelok).